Schema

För att nØllan alltid ska komma i tid till Maskinsektionen finns här ett schema för M- respektive P-nØllan.

M-nØllan
P-nØllan
Vecka 3
M-Schema
P-Schema
Vecka 2
M-Schema
P-Schema
Vecka 1
M-Schema
P-Schema